جستجوي پيشرفته

×

توجه

There is no category chosen or category doesn't contain any items

مدلسازی فرایند کسب وکار با استانداردBPMN

افزودن به پسندها
قیمت: 20000 تومان

توضیحات

مدلها و نمادهای فرایند کساب وکار  BPMN یک استاندارد با اهمیت برای مدلسازی فرایندها محسوب میشود. این استاندارد توجه بسیاری را در فعالیتهای مربوط به مدیریت فرایند کسب وکار به خود اختصاص داده است.

موقعیت


نظرات

نمايش نقشه گوگل